Jak możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mejlowo lub wypełnij formularz kontaktowy.
Zadzwoń teraz
Jesteśmy liderem w odwiertach studni głębinowych na Dolnym Śląsku, dostarczamy najwyższej jakości usługi i rozwiązania dla naszych klientów.

Studnie głębinowe Leszno / Wiercenie studni Leszno

Podczas budowy domu jedną z najważniejszych czynności, które należy zrobić jest doprowadzenie wody do budynku. Można to zrobić z zewnętrznej siedzi wodociągowej albo z własnego ujęcia. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których podłączenie wody z sieci wodociągowej jest niemożliwe. Powodem jest odmowa decyzji lub ogromne koszty związane  przyłączem. W takim przypadku pozostaje wyłącznie budowa studni wierconej. Leszno to miasto, gdzie wykonujemy takie zlecenia.  W gruncie rzeczy jest to jednak najbardziej opłacalne rozwiązanie. Wiercenie studni w Lesznie, ale też w innych polskich miastach to inwestycja, która pozwoli Ci zapomnieć o rachunkach za wodę, których nie uniknąłbyś w przypadku przyłącza wodociągowego.

Woda z warstw wodonośnych

Podczas budowy studni głębinowej pierwsza warstwa wody, którą napotykamy to woda podskórna. Jest to woda występująca bezpośrednio pod warstwą gleby, z której przenikają różnego rodzaju zanieczyszczenia np. nawozy sztuczne. Taka woda nie nadaje się do spożycia. 

Drugi poziom wód znajduje się na bardzo dużych głębokościach nawet do 100m. W Polsce w większości regionów jest to ok. 30-40m. Warstwy wodonośne na tych głębokościach zazwyczaj znajdują się pod tzw. warstwami nieprzepuszczalnymi co oznacza, że do wody nie przedostają się szkodliwe składniki występujące w glebie.

Rodzaje studni i ich charakteryzacja

Słowo „studnia” zazwyczaj kojarzy się ze studniami kopanymi, które były tworzone od wielu pokoleń. Ich głębokość nie przekracza kilku metrów i ze względu na to pobierana z nich woda jest zanieczyszczona składnikami znajdującymi się w gruncie. Do kręgów betonowych osadzonych w otworze woda dopływa od dołu gromadząc się w otworze, przez co wydajność takiej studni jest bardzo mała.

W dzisiejszych czasach studnie kopane wyparły studnie głębinowe. Leszno ceni je ze względu na ich wydajność oraz jakość wody. Studnie głębinowe są to otwory wąsko średnicowe zazwyczaj budowane za pomocą specjalistycznej maszyny wiertniczej. Odwierty studni pobierają wodę z warstwy wodonośnej, dzięki czemu nie musisz czekać aż woda zgromadzi się w studni tak, jak w przypadku studni kręgowej. Warstwa wodonośna zazwyczaj znajduje się pod warstwą nieprzepuszczalną, przez co jakość wody jest dużo lepsza niż w przypadku studni tradycyjnych. Takie rozwiązanie jest doskonałe podczas budowy domu, podlewania ogrodu, zaopatrzenia budynku gospodarczego/ domu w wodę itp.

Umiejscowienie studnie głębinowe Leszno

Podczas wyboru odpowiedniego miejsca, w którym planujesz wybudować studnie głębinową musisz przede wszystkim wiedzieć, gdzie i na jakiej głębokości znajduje się warstwa wodonośna. Im płytsza tym mniejsze będą koszty związane z odwiertem. Należy również pamiętać, że jej położenie musi być bezkolizyjne i znajdować się w odpowiedniej odległości od źródeł zanieczyszczeń.

Aby ustalić głębokość warstw wodonośnych, możesz skontaktować się z nami. Nasza firma pomoże w ustaleniu głębokości warstwy wodonośnej znajdującej się na Twoim terenie. Musisz jednak pamiętać, że warstwy gruntu nie układają się regularnie przez co warstwa wodonośna może znajdować się w jednym miejscu np. na głębokości 25m, natomiast 50m dalej jej głębokość może już wynosić np. 8m więcej. 

Planując wiercenie studni głębinowych Leszno to miasto, gdzie do użytku domowego w większości instalacji prócz pompy głębinowej należy zainstalować również hydrofor. To bardzo ważne, aby pompa pracowała w odpowiedni sposób. Woda ze studni pobierana jest nieregularnie. Wykonując kilka czynności naraz np. jeden użytkownik bierze prysznic, drugi myje w tym czasie naczynia, ciężko jest dostosować pompę, dlatego między nią a instalacją umieszcza się zamknięty zbiornik zwany hydroforem. W zbiorniku tym nad powierzchnią wody znajduje się tzw. poduszka (warstwa powietrza). Podczas pompowania wody ze studni głębinowej powietrze ulega sprężeniu. Kiedy ciśnienie osiągnie odpowiednią wartość pompa, wyłącza się automatycznie. Ciśnienie wody zmniejsza się wraz ze spadkiem wody znajdującej się w hydroforze. Kiedy spadnie do zaprogramowanej wartości, pompa włącza się ponownie i cykl się powtarza. 

Posiadając własną studnie głębinową w Lesznie lub innym polskim mieście możesz zapomnieć o rachunkach za wodę. Nie musisz się martwić o przerwy w dostawie wody oraz o złą jakość wody spowodowaną starą instalacją, przez którą jest ona transportowana. 

Studnia głębinowa jest również doskonałym rozwiązaniem podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wodę możesz wykorzystywać mając własną produkcję, do czyszczenia maszyn/floty, do użytku gospodarczego. Zminimalizuje to koszty działalności, które w dzisiejszych czasach nieustannie rosną.