Jak możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mejlowo lub wypełnij formularz kontaktowy.
Zadzwoń teraz
Jesteśmy liderem w odwiertach studni głębinowych na Dolnym Śląsku, dostarczamy najwyższej jakości usługi i rozwiązania dla naszych klientów.

Budowa studni głębinowej

Decydując się na studnię nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania budowy. Są jednak wytyczne, do których musisz się dostosować podczas wyboru miejsca odwiertu. Są one istotne podczas budowy studni przeznaczonej do celów spożywczych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury par. 31 ust. 1 określa zasady umiejscowienia studni:

 • 5 metrów od granicy działki,
 • 7,5 metra od przydrożnego rowu,
 • 15 metrów od budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości,
 • 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji,
 • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ustęp 2 par. 31 tego samego rozporządzenia mówi bowiem, że studnia może być usytuowana w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki pod warunkiem, że zostaną zachowane pozostałe parametry wymienione powyżej.

Mimo że budowa studni nie wymaga żadnych pozwoleń budowlanych, czasem potrzebne może się okazać uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne będzie Ci potrzebne, jeśli głębokość studni planowanej przez Ciebie będzie miała więcej niż 30 m oraz gdy studnie będzie wykorzystywana do celów działalności gospodarczej lub rolniczej a pobór wody ze studni okaże się większy niż 5 m3 na dobę. Całą dokumentację zatwierdzają Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta, Starostwo oraz Wody Polskie. Nasza firma może załatwić za Ciebie wszystkie formalności wraz z załatwieniem wszelkich spraw urzędowych.

Odwiert w etapach
 1. Analiza geologiczna oraz oszacowanie głębokości warstw wodonośnych przez naszego geologa,
 2. Odwiert i lokalizacja odpowiedniej warstwy wodonośnej,
 3. Osadzenie rur osłonowych wraz z filtrem szczelinowym,
 4. Wykonanie osypki z warstwy żwiru kwarcowego (Osypkę wykonuję się w celu zwiększenia wydajności studni oraz zminimalizowania naturalnych skutków zapiaszczenia studni),
 5. Wykonanie korka iłowego wokół rury osłonowej na długości 2 m (Korek iłowy zapobiega przedostawaniu się wód gruntowych wraz z bakteriami i zanieczyszczeniami do warstw wodonośnych),
 6. Przepompowanie studni mieszanką wody i preparatów bakteriobójczych (Zawsze po świeżym odwiercie studni powinna zostać odkażona i dobrze oczyszczona, zapobiega to skażeniu wód głębinowych na danym terenie),
 7. Pompowanie oczyszczające oraz pomiar wydajności studni,
 8. Dobór oraz montaż pompy głębinowej,
 9. Montaż obudowy studni.

Studnie wiercone są to pionowe , sztuczne otwory sięgające do poziomu wodonośnego. Składają się z:

 • Rury pod filtrowej – spełniającej funkcję osadnika do drobnych frakcji gruntu oraz substancji mineralnych, które wytrącają się z wody podczas eksploatowania studni i na stałe pozostają w studni. W przypadku niezastosowania rury pod filtrowej szlam, który osadza się na dnie zapycha szczeliny filtra co skutkuje zmniejszonym przepływem wody z roku na rok.
 • Filtrów studziennych- zbudowanych ze szczelin o grubości 0,25mm-3mm oraz siatki filtracyjnej dobranej do grubości frakcji wodonośnej. Filtry służą wyłącznie do przepływu czystej wody z warstwy wodonośnej do studni. Rura filtracyjna musi mieć odpowiednio dobraną szczelinę oraz odpowiedni rozmiar siatki studziennej do gramatury warstwy wodonośnej tak żeby drobinki piasku nie przedostawały się do studni.
 • Osypki żwirowej do około filtra- do osypki używa się tylko kwarcowych żwirów filtracyjnych, które dobrane są do gramatury warstwy wodonośnej. Żwiry pełnią funkcje pierwszego filtra przed drobinkami piasku i dzięki odpowiedniej osypce znacznie zwiększają żywotność studni oraz jej wydajność. 
 • rur nad filtrowych zamkniętych głowicą studzienną- są to pełne rury, które tworzą studnie na całej je głębokości. Średnica rury oraz grubość ściany powinna być dobrana odpowiednio do głębokości studni. Rura studzienna musi posiadać atesty głębokościowe tak żeby w przyszłości grunt podczas zacieśniania nie zgniótł jej w otworze.  
 • Obudowy studni głębinowej- osadzana 130cm pod ziemią służy do zabezpieczenia studni przede wszystkim przed przemarzaniem. Obudowa studni pełni również funkcje dostępu serwisowego do demontażu pompy głębinowej itp.  Znakomicie również spełnia się w funkcji studzienki do instalacji systemu sterującego nawadnianiem. 
 • Urządzenia do sterowania studni i utrzymania strefy przemarzania tak aby zawory oraz sterowniki, w których jest woda nie popękały przez wpływ niskich temperatur w okresie zimowym.