Kępno

Głębokość odwiertu: 31 m.p.p.t.
Wydajność studnie: 8 m3/h
Przeznaczenie: Studnia średnicy fi 125 mm. Zasilanie firmy.