Kluczbork

Głębokość odwiertu: 24 m.p.p.t.
Wydajność studnie: 5,6 m3/h
Przeznaczenie: Studnia średnicy fi 125 mm. Nawadnianie terenów zielonych