Lubin

Głębokość odwiertu: 69 m.p.p.t.
Wydajność studnie: 12 m3/h
Przeznaczenie: Studnia średnicy fi 125 mm. Zasilnie domu.