Wrocław

Głębokość odwiertu: 40 m.p.p.t.
Wydajność studnie: 4.,9 m3/h
Przeznaczenie: Studnia średnicy fi 125 mm. Zasilanie domu.