Jak możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mejlowo lub wypełnij formularz kontaktowy.
Zadzwoń teraz
Jesteśmy liderem w odwiertach studni głębinowych na Dolnym Śląsku, dostarczamy najwyższej jakości usługi i rozwiązania dla naszych klientów.

Studnie głębinowe Ostrów Wielkopolski / Wiercenie studni Ostrów Wielkopolski

Każdy budynek mieszkalny musi mieć dostęp do wody spożywczej. Niestety coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której nasi Klienci nie mogą podłączyć się do instalacji wodno- kanalizacyjnej ze względu na brak zgody lub bardzo wysokie koszty związane z jej budową. W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest budowa własnego ujęcia wody, którym jest studnia głębinowa. Ostrów Wielkopolski to jedna z lokalizacji, gdzie wykonujemy takie projekty. 

Jeśli planujesz wybudować dom, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy, czy na Twojej działce jest możliwość wybudowania studni i jaka będzie szacowana jej głębokość.  

Pierwszym etapem związanym z budową studni jest określenie przydatności studni abyśmy mogli dobrać m.in. jej rodzaj, średnicę i metodę wykonania. Najczęściej spotykamy się z trzema rodzajami studni: 

Studnie kręgowe: wyparte zostały przez studnie głębinowe ze względu na ich małą wydajność oraz występowanie licznych zanieczyszczeń w wodzie.  Do tak płytkiego ujęcia wody z łatwością przedostają się zanieczyszczenia występujące w gruncie. Ten rodzaj studni stosowany jest zazwyczaj do podlewania ogrodu o małej powierzchni.

Studnie abisyńskie: są to pionowe sztuczne otwory wąsko-rurowe, zazwyczaj płytkie, sięgające ok. 10m. Charakteryzuje je mała wydajność. Stosowane są zazwyczaj do podlewania małego ogródka. 

Studnie głębinowe: są to odwierty wąsko-rurowe o bardzo dużej wydajności. Stosowne są przez osoby prywatne, firmy, przemysł. Czerpią one wodę z głębokich warstw wodonośnych zazwyczaj zlokalizowanych pod warstwami nieprzepuszczalnymi. Dzięki temu woda z nich pobierana nie jest narażona na zanieczyszczenia z gruntu tak, jak w przypadku studni kopanej. Cena studni głębinowych jest wyższa niż studni kopanych oraz abisyńskich jednak rekompensuje to duża wydajność studni i znacznie lepsza jakość wody.

Przepisy budowlane dotyczące budowy studni

Warunki wiercenie studni w Ostrowie Wielkopolskim i innych miastach określają przepisy:

 • Prawa budowlanego – określają usytuowanie studni względem znajdujących się w okolicy budynków, rowów melioracyjnych, inwentarzy itp.,
 • Prawa wodnego – reguluje formalności związane z rozpoczęciem budowy,
 • Prawa geologicznego – reguluje formalności związane z rozpoczęciem budowy,
 • Prawa górniczego – obowiązuje przy odwiertach powyżej 100m, reguluje formalności związane z rozpoczęciem budowy.

Pozwolenie na budowę studni w Ostrowie Wielkopolskim lub dowolnym innym mieście jest wymagane w przypadku odwiertu powyżej 30m i wydajności przekraczającej 5 m3 na dobę. Należy w tym przypadku uzyskać pozwolenie wodno-prawne. W pozostałych przypadkach należy jedynie zgłosić chęć budowy własnego ujęcia wody.

Firma Wierconestudnie.pl świadczy usługi dotyczące uzyskania pozwolenia na odwiert studni głębinowej wraz z niezbędną dokumentacją. Jeśli jesteś zainteresowany/a, zapraszamy do kontaktu.

Wybór odpowiedniego miejsca do budowy studnie głębinowe

Miejsce studnie wiercone Ostrów Wielkopolski określa nam prawo budowlane. Poniżej przedstawiamy minimalne odległości, które muszą zostać zachowane podczas budowy własnego ujęcia:

 • Granica działki: 5m
 • Kanalizacja: 30m
 • Budynek inwentarski: 15m
 • Nieutwardzone wybiegi dla zwierząt hodowlanych, przewody kanalizacji lokalnej: 70m

Jeśli planujesz odwiert wspólnej studni możesz zlokalizować ją na granicy dwóch działek. W tym przypadku odległość 5m od granicy działek nie obowiązuje.

Dobór pompy głębinowej

Ważnym elementem po odwiercie studni głębinowej jest dobór pompy głębinowej. Moc pompy uzależniona jest od wydajności studni, dlatego warto dokonać zakupu dopiero po budowie studni głębinowej i pomiarze jej wydajności. Należy również zwrócić uwagę na średnicę pompy, aby była ona mniejsza od średnicy wydrążonego otworu. Jeśli planujesz wykorzystywać wodę ze studni głębinowej do użytku domowego, należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich filtrów, aby poprawić parametry fizyko-chemiczne. Aby dowiedzieć się więcej na temat oczyszczania wody kliknij tutaj.

Cena studni głębinowej Ostrów Wielkopolski

Cena budowy studni głębinowej jest uzależniona m.in. od warunków geologicznych oraz przeznaczenia studni. Najniższa cena inwestycji dotyczy studni, których: 

 • warstwy wodonośne są płytkie, 
 • mają dużą wydajność, 
 • woda z nich pobierana jest dobrej jakości. 

Cena inwestycji wzrasta, gdy warstwy wodonośne są głębokie, a wydajność studni bardzo mała. Jeśli woda będzie mocno zanieczyszczona niezbędne będzie zastosowanie stacji uzdatniania wody.