Jak możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mejlowo lub wypełnij formularz kontaktowy.
Zadzwoń teraz
Jesteśmy liderem w odwiertach studni głębinowych na Dolnym Śląsku, dostarczamy najwyższej jakości usługi i rozwiązania dla naszych klientów.

Studnie kopane

Przy tak rozwiniętej technologii wiercenia, studnie kopane są wykonywane jedynie w ciężkich warunkach terenowych, gdzie nie ma możliwości odwiertu studni lub gdy warstwy wodonośne znajdują się na bardzo dużych głębokościach, co wiąże się ze znacznymi kosztami oraz niezbędną dokumentacją i pozwoleniami, które trzeba w tym celu uzyskać.
Studnie kopane wykonywane są w cembrowinie cementowej (kręgi betonowe). Charakteryzują się one dużą średnicą, ale małą wydajnością w porównaniu do studni wierconych, które mają ciągły napływ wody przez filtr szczelinowy. W studniach kopanych woda zazwyczaj nacieka z gruntu lub płytkich warstw wodonośnych. Studnie kopane wykonywane są do 10 m głębokości czasem głębiej. Woda z tego typu studni często nie nadaje się do spożycia ze względu na małe głębokości i brak warstw nieprzepuszczanych odcinających napływ wód gruntowych do studni.