Jak możemy Ci pomóc?
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mejlowo lub wypełnij formularz kontaktowy.
Zadzwoń teraz
Jesteśmy liderem w odwiertach studni głębinowych na Dolnym Śląsku, dostarczamy najwyższej jakości usługi i rozwiązania dla naszych klientów.

Studnie głębinowe Kępno / Wiercenie studni Kępno

Studnia głębinowa w Kępnie, ale też w innych miastach to nic innego, jak pionowy, sztuczny otwór w glebie powstały w wyniku mechanicznego wiercenia. Budowany jest za pomocą specjalistycznego urządzenia wiertniczego. Ze względu na jego głębokość, zazwyczaj poniżej 30m, samodzielna budowa studni głębinowej jest niemożliwa. 

Studnia głębinowa jest idealną alternatywą dostarczania wody pitnej w stosunku do wody pobieranej z sieci wodociągowej. Dzięki dużej głębokości studni docieramy do warstwy wodonośnej, nad którą zazwyczaj występuje warstwa nieprzepuszczalna. Dzięki niej woda nie jest narażona  na skażenia środowiska zewnętrznego.

Jak powstają wiercone studnie?

Do odwiertu studni głębinowych w Kępnie używamy wyłącznie rur z atestem higienicznym oraz głębokościowym. Jest to bardzo ważne w przypadku użytkowania studni na potrzeby gospodarstwa domowego. Istotne jest zastosowanie rury osłonowej PCV, którą zapuszcza się na całej długości otworu. Taka kolumna studzienna spełnia funkcję izolacja przed zanieczyszczeniami pochodzącymi np. z nieszczelnego szamba. Zapobiega również zmieszaniu się wody głębinowej z wodą gruntową i powierzchniową.

Po znalezieniu warstwy wodonośnej następuje instalacja kolumny filtrowej w otworze studziennym. Co ważne, wszystkie rury instalowane w otworze studziennym muszą posiadać odpowiednią sztywność obwodową. Pozwala to zapobiec zgnieceniu rur podczas żwirowania otworu oraz przyszłej eksploatacji.


Wokół osadzonych rur dokonujemy osypki wyspecjalizowanym żwirem, którego zadaniem jest filtracja oraz ustabilizowanie kolumny filtrowej. Osypka żwirowa ułatwia również wykonanie bezpośrednio nad warstwą wodonośną korka iłowego, dzięki któremu bakterie oraz zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie gruntowej nie przedostają się do warstwy wodonośnej.

Po oczyszczeniu otworu tak, aby woda z niego czerpana była czysta, montujemy pompę głębinową. Kępno to jedna z wielu lokalizacji, gdzie wykonaliśmy takie projekty. Zakończeniem budowy studni zazwyczaj jest obudowanie jej PCV fi 100 lub założenie samego dekla wykonanego z tworzywa sztucznego. 

Etapy powstawania studni głębinowej w Kępnie:

 1. Wyznaczenie miejsca odwiertu studni
  Odwiert otworu studziennego zazwyczaj o średnicy 125mm.
 2. Montaż rury osłonowej:
  Montaż filtra studziennego,
  Osypka wyspecjalizowanym żwirem filtracyjnym,
  Uszczelnienie otworu studziennego,
  Pompowanie oczyszczające.
 3. Pomiar wydajności studni głębinowej
 4. Dobór pompy głębinowej
  Zabezpieczenie studni deklem lub wykonanie obudowy studni PCV.

Położenie studni wierconej

Zanim zdecydujesz się na odwiertu studnie głębinowe w Kępnie należy pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu miejsca, w którym będzie się ona znajdowała. Przede wszystkim należy uwzględnić odległość studni od ewentualnych zanieczyszczeń, które mogą występować na danym obszarze. No dobrze, a co z tym co najważniejsze? Jak sprawdzić, czy na mojej działce znajduje się woda?

Nasza firma świadczy również konsultacje dotyczące analizy map hydrogeologicznych pod kątem występowania głębokości warstwy wodonośnej oraz budowy geologicznej gruntu.   Oprócz upewnienia się, czy woda znajduje się na danym terenie, należy przestrzegać przepisów prawnych, które narzucają nam warunki lokalizacji studni głębinowej.

Studnia głębinowa musi znajdować się:

 • 5m od granicy działki (warunek nie jest konieczny w przypadku wspólnej studni z sąsiadem),
 • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników itp. oraz od szczelnego zbiornika ścieków – szamba,
 • 30 m od drenażu odprowadzającego ścieki do gruntu,
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu odprowadzającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Warunki techniczne związane z określeniem miejsca budowy studni głębinowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu odwiertów studni głębinowych, dokumentacji archiwalnej oraz dostępem do map hydrogeologicznych i współpracą z hydrologiem jesteśmy w stanie wstępnie oszacować głębokość występowania warstwy wodonośnym na danym terenie i przedstawić wstępną wycenę odwiertu.

Oferujemy odwierty o średnicach 125, 160 oraz 200 od kilkumetrowej głębokości aż po 120m.

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu.