Trzebnica

Głębokość odwiertu: 50 m.p.p.t.
Wydajność studnie: 60 m3/h
Przeznaczenie: Studnia średnicy fi 200 mm. Nawadnianie upraw rolnych.